Eglwys Teilo Sant, Llandeilo Fawr

Rhan o Ardal Weinidogaeth Leol Bro Dinefwr

Saif Eglwys Sant Teilo yn yr union fan lle bu addoli Cristnogol am bron bymtheng canrif - a hynny'n dyddio 'nol i genhadaeth Sant Teilo yn y chewched ganrif. Mae ein gwreiddiau felly yn ddwfn yn Oes y Saint a'r Gristnogaeth Geltaidd. Fel yr Eglwys yn yr oes bresennol, credwn ein bod wedi cael ein galw i sicrhau adnewyddiad ysbrydol ymhlith pobl Dduw - gan gyhoeddi'r Newyddion Da am Iesu Grist yn Llandeilo a Dyffryn Tywi. Cyflwynwn ein bywyd i'r Efengyl, i gymdeithasu, i weddio, addloi a thystio, ac i wasanaethu eraill.

Wythnos Sanctaidd a'r Pasg 2024

Dydd Sul 24 Mawrth. Cymun bendigaid, Teilo Sant 9.30am. Morning Prayer, Holy Trinity 9.30am. Holy Eucharist with Choir, St Teilo 11am. Compline, St Teilo 6pm.
Dydd Mercher 27 Mawrth. Holy Communion, St. Teilo 10.30am
Dydd Iau 28 Mawrth, Dydd Iau Cablyd. Holy Communion, St. Teilo 7pm
Dydd Gwener 29 Mawrth, Dydd Gwener y Groglith. Stations of the Cross, St. Teilo 2pm
Dydd Sadwrn 30 Mawrth. Easter Communion, St Teilo 7pm. Easter Vigil, St. Teilo 9pm - 8am
Dydd Sul 31 Mawrth, Dydd Sul y Pasg. Holy Communion, St. Teilo 8am. Holy Communion, Holy Trinity 9.30am. Holy Communion, St Teilo 11am.

Mae Croeso i bawb mewn unrhywun o'r gwasanaethau, ble bynnag y maen'n digwydd.

Mae Croeso cynnes

Compassion talk

Mae Croeso cynnes yn eich disgwyl yma
Mae'r Eglwys hon yn Eglwys gynhwysol. Credwn mewn Eglwys sy'n croesawu ac yn gwasanaethu pobl un enw Iesu Grist.

Efengylau Llandeilo

Llandeilo Fawr Gospels

Amseroedd Agor Pasg – Medi
Dydd Llun – Dydd Gwener 11.00yb – 3.00yp
Mae llyfr Efengylau Llandeilo, llawysgrif Feiblaidd wedi’i goleuo’n hyfryd, yn gampwaith o gynhyrchu llyfrau o’r 8fed ganrif

Hanes yr Eglwys

Exterior view of Llandeilo Church

Mae hanes Llandeilo fel canolfan Gristnogol hysbys yn dyddio o'r chweched ganrif. Yn ystod y ganrif honno, tua’r diwedd mae’n debyg, y dewisodd un o brif ffigurau Cristnogol hanes Cymru, Sant Teilo, ei gwneud yn ganolfan iddo ac mae wedi’i gladdu yma.


Gwasanaethau yn Llandeilo Fawr, Maesteilo a Taliaris

Sul Cyntaf y mis
9.30 Boreol Weddi St John’s Maesteilo
9.30 Boreol Weddi Teilo Sant
11.00 Offeren Teilo Sant

Ail Sul y mis
8.00 1984 Communion Teilo Sant
9.30 Offeren Holy Trinity Taliaris
11.00 Boreol Weddi Teilo Sant
18.00 Evening Prayer Teilo Sant

Trydydd Sul y mis
9.30 Offeren St John’s Maesteilo
9.30 Boreol Weddi Teilo Sant
11.00 Offeren Teilo Sant

Perdwerydd Sul y mis
9.30 Boreol Weddi Holy Trinity Taliaris
9.30 Cymun Bendigaid Teilo Sant
11.00 Holy Communion (Sung) Teilo Sant
18.00 Compline Teilo Sant

Pumed Sul y mis
11.00 Offeren Teilo Sant

Pob bore dydd Mercher
10.30 Offeren Teilo Sant

Gwasanaethau Mis Mawrth

Mae Croeso Cynnes yn eich disgwyl yma
Church Tower, Tŵr yr Eglwys

Tŵr yr Eglwys

Efallai eich bod wedi sylwi nad yw clychau’r eglwys yn canu ar hyn o bryd. Mae hyn oherwydd angen brys i atgyweirio’r fframwaith sy’n dal y clychau yn eu lle. Mae’r clychau mewn perygl o ddisgyn trwy’r llawr i mewn i arddangosfa’r Efengylau islaw! Cwblhawyd gwaith dros dro er mwyn sicrhau nad yw hyn yn digwydd.

Nawr, rydym yn ceisio codi arian er mwyn cwblhau’r atgyweirio a thrwsio’r cloc yn y tŵr yn ogystal, ond mae angen eich cefnogaeth arnom ni. Mae angen i ni wybod pa mor bwysig yw hi i’r gymuned bod y clychau’r a’r cloc yn gweithio, ac yn wir pa mor bwysig yw hi bod yr eglwys yn parhau fel lle sy’n ffynnu. Efallai byddwn yn cwblhau arolwg cyn bo hir, ond yn y cyfamser, gadewch i ni wybod beth yw eich barn am y tŵr, y clychau, y cloc ac yn wir, yr eglwys ei hunan!

Make a donation

Cysylltwch â Ni


Costiau Hurio Cyfleusterau
Mae’r cyfleusterau’r eglwys ar gael i’w hurio. Mae’r prisiau fel a ganlyn:

Facebook
I gael y wybodaeth ddiweddaraf a newyddion am yr hyn sy'n digwydd:

<